Бъди „зелен” с Pet Paradise

Нека дадем своя принос в опазването на околната среда

Скъпи приятели,

Платформата Pet Paradise е в процес на развитие на поредица от „зелени” инициативи. Ще се постараем да дадем своя принос за опазване на околната среда и сме сигурни, че ще срещнем подкрепа и от ваша страна в тази амбициозна задача. Все пак от това зависи нашето здраве и животът ни. Нека бъдем отговорни към себе си и към заобикалящата ни природа!

ЗЕЛЕНО ОПАКОВАНЕ

Никакви найлонови пликчета! Предлаганите от нас продукти ще достигат до вас, опаковани с 90% биоразградими материали. В това число не влизат опаковките на куриерските фирми и на самите продукти.

Също така Pet Paradise ще предлага и специални пазарски торбички от плат, направени от 100% памук.

БРАНДОВЕ С ПО-МАЛЪК CO2 ОТПЕЧАТЪК

Като част от нашата зелена идея приоритетно ще подкрепяме и представяме брандове с по-малък въглероден (CO2) отпечатък. Това са продукти, чиито съставки са от местни производители, което избягва дълго транспортиране, охлаждане и замразяване – все процеси, които костват неимоверно много енергия, т.е. директно отделяне на CO2 в атмосферата. Същото важи и за готови продукти или храни, които се доставят от далечни страни, оставяйки сериозен CO2 отпечатък на нашата планета.

Именно въглеродният диоксид е основната причина за глобалното затопляне.

Защо е важно да сме „зелени”?

Чистотата на околната среда е изключително важна за нашето здраве и в това се убеждаваме всеки ден. Най-добре познатите въздействия са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, лошото качество на водата и недостатъчното хигиенизиране. Изменението на климата, разрушаването на озона в стратосферата, загубата на биоразнообразие и деградацията на почвите също влияят на човешкото здраве.

Замърсяването на атмосферния въздух, например, вследствие от натрупване на въглероден диоксид, чиято концентрация неимоверно расте, поставя въпроса за опасността от явлението „парников ефект”, водещ до глобални измененията в климата на планетата. Парниковият ефект пък има сериозни отрицателни последствия по отношение на озоновия слой в стратосферата, играещ изключително важна роля срещу пагубното влияние върху живите организми на част от лъчите от ултравиолетовия спектър на Слънцето.

Друг сериозен проблем в последно време е натрупването на пластмасови отпадъци, които доказано са неимоверно трудни са управление. Огромна част от отпадъчната пластмаса и производните й опаковки попаднаха в Световния океан. Това е пагубно за водните обитатели, като учени дори откриха малки частици пластмаса в стомасите на риби и други морски животни.

Ние се стремим да предлагаме продукти от рецеклирана пластмаса. Някои от тях дори са направени от пластмаса, която е събрана от океаните. Pet Paradise стана част от проекта Project Blu, като предлага аксесоари за домашни животни, произведени от събрана и рециклирана пластамаса от световния океан.

Още по-добра алтернатива са натурални продукти, които са 100% биоразградими и не съдържат изкуствени съединения.

Ето защо от начина, по който се отнасяме към проблема с опазването на околната среда, зависи не само качеството и продължителността на нашия живот, но и тeзи на следващите поколения. А проблемът не е само от регионално значение, а има глобален характер. Затова е важно всички да се включим в мерките за разрешаването му.

Всички продукти, предлагани от нас с грижа за природата, са обозначени със знак „ ECO. Купувайки някой от тях, вие давате своя принос в опазването на околната среда.

В края на всяка година, нашият екип ще отчислява 1% от всички продажби, реализирани в обектите ни. Тази сума ще се дарява за различни зелени инициативи, за които ще бъдете своевременно информирани.