Общински приют „Дай лапа” - Кърджали

Град: Кърджали

Адрес: ул. 'Язовирска“ база Чистота на „ОЧБ“ ЕООД

Телефонен номер: 0361/ 6-55-00; 0361/ 6-55-03; 0896 837004

Имейл:

Приюта има за цел хуманното залавяне, обезпаразитяването, кастриране, ваксиниране, както и видимото им маркиране с цел избягване на повторно залавяне, лечение на болните животни и връщането на кастрираните и маркирани животни. Също така спомага за осиновяване на кучетата. Ветерианрен лекар извършва безплатни кастрации на кучета.