Общински приют за безстопанствени кучета - Бургас

Град: Бургас

Адрес: местност Пода, Градски транспорт: автобус №17

Телефонен номер: +359885224743

Имейл: r_petrov@abv.bg, mn.ivanova@burgas.bg

Уебсайт: https://opbk.burgas.bg/

Обюинския приют в Бургас е един от първите приюти в България и е създаден с цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Регистриран е по Закона за ветеринарномедицинската дейност с удостоверение за регистрация на животновъден обект №КЧ – 02-0002/23.10.2008г.

За всички дейности на приюта има приет правилник, изготвен в съответно с нормативната база, като организацията на работата му се основава на нормите за хуманно отношение към животните.

Работно време: от 09.00 до 15.00 часа всеки ден с изкл. на дните обявени за официални празници.