Общинско предприятие "Общински приют за кучета" - Видин

Град: Видин

Адрес: местност "Алимана" УПИ II - 274 (преди с. Рупци)

Телефонен номер: 0879949104

Имейл:

Уебсайт: http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/municipality-enterprises/pryut-kucheta

Общинския приют в град Видин е построен в съответствие с европейските изисквания с държани средства и цели намаляване на популацията на безстопанствените кучета в града. Въпреки недостатъчния му капациет той е крачка напред в справянето с агресивните и болни кучета в града. Разполага с условия за отглеждане и хранене на кучетата, а едновременно с това върви и кампания за осиновяването им.