ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"(Приют за безстопанствени кучета) кв Сеславци - София

Град: София

Адрес: София, кв. Сеславци, ул. Стара планина 1

Телефонен номер: 02/ 427 73 97 Телефон за подаване на сигнали: 931 41 64

Имейл: ecoravnovesie@mail.orbitel.bg

Уебсайт: http://ecoravnovesie.com/

Приюта се управлява от общинско предпириятите Екоравновесие създадедено през далечната 1998 г. Работно време е от понеделник до петък от 8:00 до 16:30 часа. Имат кампании за кастриране на дворни кучета.