Приют за временно настаняване на безстопанствени животни - Плевен

Град: Плевен

Адрес: с. Къшин, ПИ № 020013, местност "КОМУДАРА"

Телефонен номер:

Имейл:

Бездомните кучета се залавят, обезпаразитяват, ваксинират се срещу бяс, кастрират се, маркират се и след това се връщат по местата, където за заловени.

От 2017 г има отделен обюински имот и се очаква да се направи нов постоянен приют.