Приют за магарета на Сдружение " Ветеринари в действие"

Град: с. Баничан

Адрес: УПИ I № 355, кв.29 по плана на с.Баничан

Телефонен номер:

Имейл:

Българското подразделение на швейцарската организация за защита на животните "Ветеринари в действие" е изградила уникално за България съоръжение на площ от 250 декара, състоящо се от три магарилника, пасища и необходимата инфраструктура за до 60 магарета, а при нужда капацитетът му бързо може да бъде увеличен. Там на пълен работен ден работят 9 гледачи и ветеринарен лекар, преминали курс на обучение от швейцарски специалисти. 

Капацитета на приюта е отдавна запълнен и се нуждаят от нови площи и специалисти. 

Желанието на "Ветеринари в действие" е да осигури щастлив живот на стари, немощни или ненужни магарета. Също така, "Ветеринари в действие" има обучен мобилен екип, който предоставя безвъзмездно грижи за около 200 магарета в региона. Единственото условие за собствениците на четириногите, които искат да се включат в програмата на организацията, е когато магарето вече не им е нужно по една или друга причина, то да не бъде продавано за месо, а да бъде предоставено на приюта, където да може да изживее спокойно старините си.

Организацията за защита на животните "Ветеринари в действие" е основана през 2005 г. в Швейцария. Тя има клонове в Италия и България. Основната цел на "Ветеринари в действие" е оказване на професионална ветеринарномедицинска помощ на животни в нужда, за които няма кой да се погрижи - бездомни, малтретирани или такива със социално слаби собственици.