missing

Частен приют за животни - СНЦ "Закрила на безгласните" Силистра

Град: Силистра

Адрес: гр. Силистра - ПИ № 66425.507.196.2, местност "Орта Борун"

Телефонен номер:

Имейл:

Сдружение с нестопанска цел.